Privacy beleid

1. Waarop is dit beleid van toepassing?

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze websites www.treets.com, www.hittepit.nl en www.natures-choice.nl (inclusief webshops), en op promotie-acties die wij in het kader van onze producten uitvoeren. In dit beleid wordt informatie verstrekt over de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers van onze websites en deelnemers aan onze acties. Deze verklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd.

2. Wat doen wij?

Wij verwerken allereerst de data die u als bezoeker via een contactformulier of via e-mail/telefoon aan ons verstrekt. Deze data kan onder andere omvatten (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.

Daarnaast vergaren wij informatie over het gebruik van onze websites en uw voorkeuren. Vanuit onze website (Google Analytics) en Facebookpagina (Facebook Insights) worden in de vorm van kleine tekstbestanden (‘cookies’) opgeslagen op uw apparaat. Deze informatie kan dan bij een volgend bezoek aan onze websites weer naar ons worden gecommuniceerd. De gegevens die cookies (automatisch) verzamelen zijn IP-adressen, browsergegevens, apparaatgegevens, tijdsduur van uw bezoek, pagina’s die u bezoekt en de volgorde daarvan. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren, en deze worden niet aan derden verstrekt die dat voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Voor bepaalde werkzaamheden schakelen wij derde partijen in, zoals Google, bezorgdiensten, hostingbedrijven en emailaanbieders. Wij delen de relevante (persoons)gegevens enkel met deze bedrijven, of met andere derden, indien wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

3. Waarom doen wij dit?

Wij verzamelen en verwerken de genoemde data voor de volgende doeleinden:

a)         De administratie van bestellingen via de webshop;

b)         Het beantwoorden van vragen via het contactformulier/email/telefoon;

c)         Het toezenden van de nieuwsbrief;

d)         Het uitvoeren van promotie-acties;

e)         Het bezorgen van producten/prijzen;

f)         Technische en functionele redenen, zoals optimalisatie van de website en het onthouden van uw voorkeuren;

g)         Om een algemeen inzicht te krijgen in hoe en wie onze websites en Facebookpagina’s bezoeken (Google Analytics en Facebook Insights); en

h)         Om wettelijke (bewaar)plichten na te leven.

4. Wat is de grond hiervoor?

Het gebruik hiervan is allereerst gerechtigd voor zover dit nodig is om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zoals het leveren van door u gedane bestellingen op onze webshop. Het kan ook zijn dat wij daartoe gerechtigd zijn omdat wij deze gegevens volgens de wet moeten bewaren of delen.

Verder is het mogelijk dat wij uw toestemming vragen voor verwerking. U heeft dan altijd het recht om uw gegeven toestemming in te trekken, of om de gevraagde gegevens niet te verstrekken. Daarnaast kunt u uw browserinstellingen wijzigen om cookies in de toekomst te blokkeren, en kunt u cookies die al geplaatst zijn verwijderen. Raadpleeg daarvoor uw browserinstructies.

Tenslotte hebben wij in bepaalde gevallen een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van uw gegevens (bijvoorbeeld bij analytische cookies en het sturen van een nieuwsbrief aan onze klanten).

5. Wat zijn uw verdere rechten?

i. Inzage: U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien.

ii. Rectificatie / verwijdering: U kunt ook ons ook verzoeken om uw gegevens te laten rectificeren of verwijderen.

iii. Beperking / bezwaar: Verder mag u ons vragen de verwerking van de informatie te beperken of daartegen bezwaar maken.

iv. Data-overdracht: U kan ons verzoeken om de persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, weer te ontvangen (zodat u die weer kan delen met een ander).

v. Klacht: U heeft tenslotte het recht een klacht over privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

vi. Meer informatie: aanvullende informatie over uw rechten is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, of via de contactgegevens hieronder.

 

6. Contact

Voor vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring kan contact worden opgenomen met:

PRO-NC B.V.
Telefoonnummer: +31 (0)6 - 12 50 17 05
E-mailadres: info@treets.com